Klachtenregeling

Chalcedoonzorg is lid van zorgthuis.nl. Wij hanteren de algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf.

Zoals u kunt zien hebben wij onze eigen klachtenregeling hieronder uitgewerkt, deze sluit aan bij de algemene voorwaarden zonder verblijf zoals u deze in uw zorgmap aantreft.

Een goed contact met de zorgaanbieder/zorgverlener is heel belangrijk
Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun zorgaanbieder en/of zorgverlener. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden ons als zorgaanbieder en/of de zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zonodig te verbeteren. In deze folder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Suggesties:
Chalcedoonzorg is continu bezig met verbetering. Echter hebben wij u erbij nodig. U ervaart wat het is om zorg te ontvangen, mocht er iets zijn wat beter kan binnen onze organisatie schroom dan niet en laat het ons weten. Stuur u suggestie naar:
Hennie Drenth
Veenhoopsweg 55
9422 AD Smilde

Klacht:
Probeer samen met ons uw zorgaanbieder/zorgverlener het probleem op
te lossen.
Wij als zorgaanbieder en/of zorgverlener stellen het op prijs dat wij de gelegenheid krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. U kunt uw klacht voorleggen aan H. Drenth.

Stapsgewijze weergave behandeling klacht.
1. U heeft een klacht.
2. Deze klacht graag binnen een week schriftelijk indienen bij mevr. I. Koning
Veenhoopsweg 55,9422 AD, Smilde.
3. Mevr. H. Drenth neemt na ontvangst binnen 3 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken om uw klacht door te nemen. Dit kan telefonisch of via een huisbezoek.
4. Na het doornemen van uw klacht wordt er gekeken of er nog derden betrokken dienen te worden, dit kunnen bijvoorbeeld medewerkers zijn.
5. Uiterlijk 30 dagen na uw indiening van uw klacht zal de organisatie met een terugkoppeling komen, waarbij de organisatie hoopt dat er bij deze terugkoppeling de oplossing wordt geboden. De organisatie heeft in deze tussentijd 1 a 2 maal contact met de indiener over de stand van zaken.
6. Mochten u en wij als organisatie er niet uit komen kunnen we afzonderlijk naar de geschillen commissie.
7. De organisatie hoopt natuurlijk echter dat klachten onderling kunnen worden opgelost.
8. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor wij samen tot een oplossing van het probleem kunt komen

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen.
Dit kan via:
• Mocht u rechtstreeks iemand in willen schakelen dan kan dit altijd. Dit kan via:
Geschillencommissie Zorginstellingen:
Bezoekadres: Postadres:
Bordewijklaan 46 Postbus 90600
2509 LP den Haag. 2509 LP den Haag
• U geschil wordt echter alleen in behandeling genomen als uw klacht duidelijk omschreven en volledig omschreven is.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van ons klachten regelement laat het ons dan weten, wij helpen u graag.